Privacy Policy


Disclaimer
Het gebruik van de website mooipuur.com is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden:
● Alle informatie op de website is eigendom van Mooi Puur tenzij anders vermeld.
● De inhoud van de artikelen op de website hoeft niet in overeenstemming te zijn met de mening van Mooi Puur.
● Mooi Puur heeft links naar andere websites via artikelen en is in geen enkele manier verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of juistheid van die sites, alsmede voor de producten en/of diensten die op die sites worden aangeboden. De links zijn enkel opgenomen voor gebruikersgemak en informatiedoeleinden
● Alle informatie die op de site wordt geplaatst kan door de webmaster, zonder reden van opgaaf, worden verwijderd. Dit gebeurt alleen indien de informatie niet conform
de algemeen maatschappelijke normen en waarden is (discriminatie, grof taalgebruik,oproer zaaiend…..) of indien de gegevens duidelijk onjuist zijn of de geregistreerde
niet meer te achterhalen is. Ook in geval van misbruik (door bijvoorbeeld spam) kan de toegang worden ontzegd tot de site en de informatie worden verwijderd.
● Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, logo’s, grafisch materiaal zijn in eigendom of in licentie bij Mooi Puur en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
● De informatie op de website is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Mooi Puur streeft ernaar om de juistheid van de informatie op de site te controleren en te waarborgen. Er wordt echter geen enkele garantie of waarborg geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
● Mooi Puur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op de website.
● Iedere persoon kan zich registreren voor de site en een reactie, artikel of weblink plaatsen of coachgegevens invullen. Lees de lidmaatschapsvoorwaarden voor meer informatie hierover.
● Door registratie op de website stemt de geregistreerde ermee akkoord om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten van de website, webcasts, onderhoudsinformatie van de website, producten en diensten die Mooi Puur interessant acht voor de doelgroep.
● Oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden voor de geregistreerde gebruikers op de website kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de toegang zonder enige vorm van
waarschuwing.
● Mooi Puur respecteert de privacy van de bezoekers van de website.
● De gegevens van de geregistreerde bezoekers worden opgeslagen op in de database
en zullen niet worden verkocht aan derden of worden gebruikt voor het versturen van
spam.
● Mooi Puur draagt zorg voor een veilige opslag van de data, maar kan in geval van misbruik
of calamiteit niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of enige andere
reden.
● Klachten met betrekking tot de site en/of geplaatste content dienen schriftelijk te worden
ingediend bij Mooi Puur.
● Mooi Puur heeft het recht om de voorwaarden ten alle tijden te veranderen zonder gebruikers daarbij in te lichten. De meest recente voorwaarden zijn altijd te vinden op de site.


reCAPTCHA

We use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google) to protect your submissions via internet submission forms on this site. This plugin checks if you are a person in order to prevent certain website functions from being (ab)used by spam bots (particularly comments). This plugin query includes the sending of the IP address and possibly other data required by Google for the Google reCAPTCHA service. For this purpose your input will be communicated to and used by Google. However, your IP address is previously truncated by Google within member states of the European Union or in other states which are party to the agreement on the European Economic Area and is, as such, anonymized. Only in exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in the United States and truncated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of this service. The IP address provided by reCaptcha from your browser shall not be merged with any other data from Google.
This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google Inc.). For more information about Google's privacy policy, please visit: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
By using the reCAPTCHA service, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.


Partners:

Nieuwsbrief:

 

Organisatie:

Vrienden van Mooi Puur: